สร้าง Port ใน investing.com
กองหลักมีหุ้นตัวไหนบ้าง แล้วอยากเซฟ หรือ บันทึกเก็บไว้ พอกลับมาดูจะได้ง่ายขึ้น และเพื่อคาดการณ์ราคาของกองทุน ว่าวันนี้น่าจะ บวก หรือ ลบ ผ่านหุ้นที่กองทุนลง สามารถ Add Port ใน investing.com เพื่อดูได้

Original Source Link